Beratung

MILJØVENNLIG VEDFYRING

Vedfyring er 100 % klimanøytralt og en fornybar ressurs. Nye rentbrennende ovner utnytter inntil 90 % av energien i en vedkubbe og avgir 90 % mindre partikkelutslipp enn gamle ildsteder. Et rentbrennende ildsted er et ildsted som tilfredsstiller norske krav til utslipp beskrevet i NS 3059. Ildstedet har et forbrenningssystem som omdanner opptil 90 % av gassene og partiklene i røyken til varme. Dersom du fyrer riktig kan dette bety en betydelig reduksjon av vedforbruket. Alle ovnene er testet og godkjent av SINTEF. Miljøtesten følger NS 3059 og sikkerhetstest EN 13240. I tillegg kommer godkjennelser etter europeisk standard for sikkerhet EN 13240 og miljøtest DIN+ og 15A. Vedfyring anbefales av myndighetene og av miljøbevegelsen.

BRUK TØRR VED

Tørr ved har max. 18-20 % fuktighet. For å sjekke om veden er tørr kan du ta to kubber og slå de mot hverandre. Hører du et smell er veden tørr, en dump lyd angir at veden inneholder mye fuktighet. Tørr ved har tørkesprekker. Bruk ved med tykkelse 5-10 cm. For grove vedstykker gjør opp tenningen vanskeligere og lite effektiv. Brenn aldri sponplater, plast, drivved, malte, lakkerte eller impregnerte treplanker. Det avgir giftige gasser og kan føre til svært høy temperatur og overoppheting av ovnen.

OPPFYRINGSTEKNIKK FYR RIKTIG

Det riktige er å fyre veden fra toppen! På denne måten halverer man partikkelutslippet fra skorsteinen, samtidig som veden blir utnyttet langt mer effektivt. Når veden i bunnen av ovnen varmes opp, vil den avgi gasser som utgjør halvparten av energien i veden. Disse gassene vil antennes når de kommer i kontakt med flammene i det øvre laget. Med riktig opp - tenningsteknikk sparer man både miljøet og forbruket av ved.

SLIK FYRER DU I EN MASSIV KLEBERSTEINSOVN

For å få en rask og effektiv oppvarming av huset anbefaler vi å fyre på følgende måte: Normalt ilegg er 2-3 kg ved og antall ilegg bør være 2-3 i løpet av ca. 2 timer. Fyringsintervaller: 2-3 ganger pr. døgn

1. Bruk tørr ved.
2. Legg 4-8 vedskier på hverandre med opptenningsved og 1-2 tennbriketter på toppen.
3. Ha døren på gløtt til varmen får godt tak. Veden vil brenne nedover med høy temperatur og ovnen er god og varm etter 30 minutter.
4. Fyr alltid med god trekk i hele fyringsperioden. Det gir en renere og mer effektiv for brenning.
5. Ved behov legg på mer når veden har brent ned til en glohaug. Ovnen er gjennom - varm etter 2-3 timers fyring.
6. Steng trekken når fyringsperioden er over. Ovnen vil nå avgi varme inntil 12 timer.

OPPVARMINGSBEHOV

En normalt godt isolert bolig har et varmebehov på ca. 60 – 70 watt pr. kvadratmeter. Til oppvarming av et rom på 50 kvm trenger du ca. 3500 watt. Klebersteinsovner på over 300 kg kan brukes som hovedoppvarming i de fleste hjem.

UNDERLAGSPLATE

Foran ovnen må gulvet være dekket med ildfast plate på 30 cm. Gulv av brennbart materiale under ildstedet skal være dekket av en ildfast plate. Vi leverer natursteinsplater i marmor og skifer tilpasset hver enkelt ovn. Gulvet må være i vater.

VEKT

Ovner på inntil 400 kg kan normalt plasseres på tregulv dersom ovnen plasseres på en spesialtilpasset steinplate som dekker to bjelker i gulvet. De tyngste ovnene kan kreve forsterkning av gulvet. Kontakt forhandler for vurdering.

VENTILASJON, PIPE OG TREKK

Alle ildsteder må ha nok luft for å brenne optimalt og for å unngå røykutslag. Ventiler i vinduene gir som regel ikke nok luft, så det må tilføres luft fra ventiler i veggen, fra egen friskluftkanal fra yttervegg til underkant av ovnen eller direkte tilkobling til ovnen. Klebersteins - ovnene har høy virkningsgrad og forholdsvis lav røykgasstemperatur. Det er derfor viktig å kjenne pipens innvendige mål og høyde når du velger ovn. For lite tverrsnitt, for lav pipe eller for mange ildsteder på samme pipeløp er ofte årsaken til dårlige trekkforhold. Forhandleren vil gi råd om hvordan ovn og pipe kan fungere best mulig sammen.

MONTERING

Våre ovner leveres som byggesett og er enkle å montere. Det trengs verken skruer, lim eller fugemasse. Ovnene har standard røykuttak bak, men kan bestilles med sideeller topputtak. Ovnene er tilpasset 125 mm røykrør. Modellen Alex har 150 mm røykrør. Røykrør kjøpes hos forhandler. Forhandler kan tilby montering av våre ovner som sikrer en forskriftsmessig utføring. Før ovnene tas i bruk må de kontrolleres av kvalifisert kontrollør og meldeskjema eller kopi av kontrollskjema sendes til Brann- og feiervesenet i bostedskommunen.

NÅR OVNEN ER NY

Klebersteinen i ovnene inneholder noe fuktighet når de er nye, men det vil gradvis forsvinne når man fyrer i ovnen. Fuktighet blandet med sot kan av og til komme ut mellom steinene i en kort periode. Sotvannet vaskes bort med såpevann eller pusses vekk med sandpapir. De første oppfyringene må skje uten for mye ilegg av ved og bruk helst tørr småved og papir ved opptenning. Fyr gjerne med åpen dør i oppstartfasen og deretter med full trekk og små ilegg i en til to timer med lukket dør. Etter tre til fire uker er steinen tørr og man kan legge i vanlige ilegg.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Utvendig rengjøring av ovnen kan gjøres med såpevask. Vanskelige flekker fjernes med lett pussing med sandpapir eller fin stålull uten såpe. Småskader utbedres med medfølgende rep. sett. Invendig rengjøring og feiing anbefales årlig.