Waarom een “massieve” speksteenkachel?

In ons land was een stabiele, langdurende warmtebron een kwestie van overleven gedurende de lange en koude Noorse winters. De Vikingen vonden als eersten het antwoord op dit
probleem: de in de omgeving frequent voorkomende speksteen. Speksteen heeft de unieke eigenschap warmte op te nemen en gedurende een langere periode weer uit te stralen. Slechts met weinig hout konden zij deze bijzondere stenen opwarmen, die nadien gedurende een lange periode de warmte teruggaven, ook ’s nachts.

Bij een massieve peksteenkachel bestaat het volledige karkas en de brandkamer uit speksteen. De warme rookgassen van het vuur staan in rechtstreeks contact met de stenen en dragen zo de warmte over. De stenen stralen deze warmte uit, gelijkmatig, efficiënt en schoon. Hierin ligt het verschil tussen een massieve speksteenkachel en een speksteenkachel met een karkas van gietijzer of staal. Bij dergelijke kachels is de warmteafgifte zeer intens, maar van korte duur. Ze leveren soms te veel warmte af, of te weinig, zodat er relatief vaak opnieuw gestookt moet worden. Ze zijn dus nooit zo efficiënt of schoon als een massieve speksteenkachel. De ontwikkeling van massieve speksteenkachels is niet makkelijk of goedkoop, maar wordt door Norsk Kleber uitstekend beheerst.

Deze figuur vergelijkt de warmteafgifte van een massieve Norsk Kleber speksteenkachel met de afgifte van een gietijzeren kachel. Zoals u kan zien is de afgifte gelijkmatiger verdeeld over de tijd en duurt deze ook langer. De onaangename grote hitte in het begin wordt vermeden.

grafe nl