Garanti

  • Norsk Kleber gir 5 års garanti på utvendig kleberstein når defekter kan henvises til steinens kvalitet, sammensetning eller produksjon/tilvirkning av klebersteinskaklene.
  • Garantien forutsetter at ildstedet er montert etter gjeldende lover og forskrifter og at monterings og bruksanvisningen fra Norsk Kleber er fulgt.
  • Dørblad og dørramme av metall har to års garanti. Det er ikke garanti på glass, men dersom det kan dokumenteres materiell eller fabrikasjonsfeil, er garantitiden et år etter kjøpsdato.
  • Reklamasjoner rettes til forhandleren der ovnen er kjøpt og kjøpskvittering må forevises.


Garantien dekker ikke feil som skyldes feil montering, manglende lufttilgang eller lufttilførsel. Innvendige deler som skamolplater, røykdele- og foringsplater, pakninger, er deler som slites ved bruk og dekkes ikke av garantien. Klebersteinsovnene skal fyres med tørr ved. Rekved, impregnert og lakkert trevirke og annet behandlet
materiale kan gi overoppheting av ovnen og skal derfor ikke brukes. Skader som oppstår pga fyring med uegnet brensel, dekkes ikke av garantien.